Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Zimowa przerwa świąteczna:

Ferie zimowe:

Wiosenna przerwa świąteczna:

Egzamin maturalny:

  • Sesja egzaminów pisemnych
  • Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych
  • Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Ferie letnie: