Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 roku.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 roku.

Ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 roku: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 roku.

Egzamin maturalny:

  • Sesja egzaminów pisemnych od 4 do 21 maja, a ustnych do 22 maja.
  • Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca.
  • Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24-25 sierpnia.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 roku.

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku.